Oplysninger til alle vores kunder ifm. Covid-19

I forbindelse med corona-krisen har vi taget det på os i hele LT Gruppen at komme med en generel oplysning og forsikring til alle vores kunder i den her pressede tid.

I alle vores normale aktiviteter gør vi alt, hvad vi kan for at holde kørende i så stort omfang som muligt gennem krisen. Som alle andre er vi dog ramt, så der vil være ændringer og tiltag.

På den baggrund tager vi derfor et stort ansvar for alle vores kunder, såvel som for vores ansatte, når det kommer til sundhed og sikkerhed. Det er lige fra ændret adfærd ved møder med kunder til retningslinjer for vores ansatte i forbindelse med udførelse af forskelligt arbejde.

Dette er for på bedst mulig vis at sikre, at vi alle forbliver sunde og raske samtidig med, at vi leverer det arbejde, vores kunder ønske udført.

Helt konkret har vi implementeret følgende:

Så meget kommunikation og kontakt med kunder som muligt foregår over mail eller telefon. Tilbud på projekter kan i et vist omfang foregå over tilsendt materiale kombineret med uddybende samtaler.

  • Vi har minimeret eller helt fjernet fysisk kontakt mellem mennesker ved afhentning, aflevering, opstilling, nedtagning og anvendelse af maskiner og materiel ifm. arbejde.
  • Alle vores ansatte er vejledt i udvidet anvendelse af værnemidler, såsom masker og handsker.
  • Der er øget fokus på rengøring og afspritning af al materiel anvendt under arbejde.
  • Vi indretter vores transport frem og tilbage fra arbejdspladser o.l., så færre kører sammen eller alternativt kører alene.
  • Pauser afholdes uden for skure eller andre dertil indrettede opholdsrum i så stort omfang som muligt med maks. to mand pr. bil eller skur, hvis vejret kræver det (regn, eks.).
  • Arbejdet udføres under fælles ansvar for ikke at samles for mange på et lille område efter sundhedsmyndighedernes opfordringer.
  • Det administrative personale er for en stor dels vedkommende sat til at arbejde hjemme.
  • Ved ethvert tegn på symptomer af nogen art sendes medarbejderen hjem øjeblikkeligt og rådes til i øvrigt at følge sundhedsmyndighedernes anvisninger.
  • Opstilling af sprit ved indgangen til kontorbygninger.
  • Ledelsen fører jævnligt eftersyn med, om retningslinjer overholdes af hele medarbejderstaben.

Alt dette er for vores kunders og ansatte sundheds- og sikkerhedsskyld, og LT Gruppen følger udviklingen tæt og tilpasser disse retningslinjer løbende derefter, så alle fortsat kan have et trygt og sikkert samarbejde nu og fremad.

Vi holder løbende øje med udviklingen inden for retningslinjer og følger Arbejdstilsynets opfordringer, da disse kan ændre sig i takt med den generelle udvikling på smitteområdet i samfundet. Det drejer sig eks. om Sundhedsstyrelsens branchespecifikke råd om foranstaltninger mod smittespredning.

LT Gruppen sender hermed de bedste ønsker til alle kunder og ansatte.